SZAKTERÜLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK

SZALAY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

Az iroda ügyfelei részére széleskörű szolgáltatást nyújt. Legfőbb szakterülete elsősorban a biztosítási, kártérítési jog, illetőleg a közlekedési büntetőjog. Polgári peres és nem peres képviseletet lát el, valamint klasszikus ügyvédi tevékenységet végez, ezen belül többek között cégalapítással, cégmódosítással, cégbíróság előtti képviselettel foglalkozik, ingatlan adásvételeket bonyolít le, szerződéseket és egyéb okiratokat szerkeszt és ellenjegyez, valamint jogi tanácsokat ad.

Mindehhez rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz, valamint a követelések érvényesítéséhez elengedhetetlen – 2010. június 1. napjától kötelezően elektronikus – fizetési meghagyásos eljáráshoz szükséges számítástechnikai és információs eszközökkel is.

Célunk, hogy Ügyfeleink érdekeit az ügyvédi törvénynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, legjobb tudásunk szerint, lelkiismeretesen képviseljük.

 

 Szakterületek

  • Biztosítási, kártérítési jog: közlekedési balesetekből, természeti csapásokból, egyéb káreseményekből fakadó kártérítési igény érvényesítése, gépjárműkár és személyi sérülés miatti jogérvényesítés a biztosítókkal szemben peren kívüli és peres úton, szerződéses jogviszonyban és szerződésen kívül okozott bármilyen kárigény képviselete.
  • Orvosi műhiba perek: orvosi mulasztás okozta testi és lelki sérülések kapcsán egészségügyi intézményekkel szembeni hatékony jogérvényesítés a peres és peren kívüli eszközökkel.
  • Közlekedési büntetőjog, közlekedési szabálysértési jog: közlekedési baleset, egyéb mulasztás miatt indult büntető- és szabálysértési eljárásban nyomozó hatóságok illetve bíróság előtti, akár gyanusítotti, akár sértetti képviselet, közvetítői eljárásban akár sértetti akár gyanusítotti képviselet.
  • Társasági jog: cégalapítás és -módosítás, társaságok teljeskörű jogi képviselete, képviselet felszámolási és csődeljárásban, illetve végelszámolás során, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet.
  • Ingatlanjog: ingatlan adásvétel és csere lebonyolítása, egyéb ingatlannal kapcsolatos szerződések (bérleti szerződés, opciós szerződés, használati szerződés) szerkesztése és ellenjegyzése. földhivatal előtti eljárásban való képviselet, ingatlanokkal kapcsolatos peres eljárások vitele.
  • Alkotmányjog: választási eljárásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás, választási szervek előtti jogi képviselet.